Česká vodíková technologická plaforma (HYTEP)
Naším posláním je podpora rozvoje vodíkového hospodářství a vodíkových technologií v České republice. Jakým způsobem naše poslání naplňujeme?
 • Propojováním našich členů mezi sebou a prosazováním jejich zájmů.
 • Přenášením know-how z evropské na národní úroveň.
 • Systematickým mapováním rozvoje vodíkového hospodářství.
Poslání platformyPřipojte se

Vodík je surovinou, palivem i energetickým nosičem.

Vodíku se nemusíme bát. O tom nás každoročně přesvědčuje výroba až 80 milionů tun vodíku a vysoká míra bezpečnosti, které je při manipulaci s vodíkem dosahováno.

 • Vodík při úniku neznečišťuje životní prostředí, je to bezemisní látka v místě spotřeby.
 • Vodíkové technologie jsou technologicky vyspělé a dosahují vysoké spolehlivosti.
 • Vodík je vedle elektrifikace jednou z dalších cest k úspěšné dekarbonizaci.
FAQ o vodíkuAktualityAkce

1. ročník soutěže o Cenu HYTEP za excelentní diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií (dále jen „Cena HYTEP“)

 • Cena HYTEP se uděluje studentovi nebo absolventovi české vysoké technické školy, který předložil nejlepší diplomovou práci v oblasti vodíku a vodíkových technologií.

 • Do soutěže lze přihlásit pouze práce, které byly dokončeny (obhájeny, publikovány) v akademickém roce 2022/2023. 

více o Ceně HYTEP

Video

Image
Je vodík jako palivo bezpečný?

Co mohlo za shoření vzducholodi Hindenburg? Kdy se stal vodík palivem pro kosmické lety? Co se stane, když vodíkové auto nabourá? Jak se chová vodík, když auto začne hořet? Jak lehký je vodík? S jakým tlakem operují plnicí stanice? Jak je tankování vodíku pro uživatele komfortní? A proč bychom se neměli vodíku bát podobně jako jiných druhů paliv?

Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru

Aktuality

Naši členové

Co najdete na těchto stránkách

Hydrogen Station

informace

Aktuality za světa vodíkových technologií, FAQ o vodíku, plánované akce.

platforma

Jaké je naše poslání, co děláme, a jak se k nám připojit?

práce

Pracovní nabídky členů naší platformy v oblasti vodíkových technologií.

pro členy

Členové platformy mají přístup k souborům a dalším informacím o vodíku v členské sekci.

Výhody a benefity, chcete se stát členem platformy?

Jaké jsou výhody a benefity členství?
 • Člen spolku ovlivňuje organizační strukturu a strategické řízení spolku.
 • Má přednostní přístup k neveřejným informacím ze světa vodíkového hospodářství v ČR i na unijní úrovni.
 • Je reprezentován platformou v komunikaci se státní správou a dalšími subjekty ovlivňujícími regulatorní prostředí v ČR.
 • Má nárok na zvýhodněné podmínky a možnost prezentace a propagace na akcích (konference, semináře, workshopy), pořádaných platformou.
 • Dostává členský zpravodaj, monitoring českých médií a shrnutí analýz a legislativních návrhů vypracovaných platformou.
Chcete se stát členem platformy?
 • Do platformy je možné kdykoliv vstoupit.
 • Uvítáme členy, kteří připravují aktivity v oblasti vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství.
 • Člen platformy musí být právnickou osobou.
 • Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře.

Akce pořádané HYTEP

Chystáme pro Vás další skvělé akce. Až budou připravené, zase je tu uvidíte.

Akce

Členové platformy